VICSAT.DK

go mobile with us

RMA

Fremgangsmåde ved indsendelse af varer til PDA-service

PDA-service er lokaliseret i Danmark, og alle reparationer foretages lokal. Det er til hver en tid muligt at få telefonisk kontakt med teknikeren relateret til den specifikke sag.

Fremgangsmåde ved indsendelse af varer til PDA-service
(kunde er i alle nedenstående tilfælde enten forhandleren eller slutbruger)

 1. Ring til PDA-service på telefon (+45) 70 20 82 88
 2. Supportmedarbejderen screener opkaldet og bedømmer om varen skal betragtes som DOA
  (dead on arrival), reparation indenfor garantiperioden eller reparation udenfor garantiperioden.
  Der udleveres, hvis problemet ikke kan afklares via telefonen, et RMA-nummer til kunden.
 3. Ved DOA sager skal varen pakkes i original emballage, indeholdende alle tilbehørsdele. Varen kan ikke
  sendes retur som DOA, hvis der mangler tilbehørsdele eller original emballage.
  Ved reparationssager pakkes varen i original eller anden forsvarlig emballage.
 4. Send pakken til:
  VICSAT
  Æblehaven 4
  DK – 8660 Skanderborg
  Att.: PDA-service + (RMA-nummer)

Bemærkninger til DOA-sager & reparationer:
Kontakt altid PDA-service for at aftale forløbet af DOA-sagen.

For at sikre en effektiv service bedes De venligst gøre følgende:

 1. Tag en backup af alle filer, INDEN De returnerer produktet. PDA-service er ikke ansvarlig for backup og/eller gendannelse af Deres personlige data. Herunder ikke navigationssystemet. Software installeret ved indlevering retableres ikke efter endt service.
 2. Hvis fejlen er software betinget, bedes den håndholdte enhed opladt inden fremsendelse, for at undgå at enheden ikke løber tør for strøm under transport. Dette gør det muligt for PDA-service at teste den oprindelige konfiguration.
 3. Fjern alle passwords, og medsend relevant tilbehør. Kontakt eventuelt PDA-service for hjælp.
 4. Vedlæg en kopi af købsbevis.

Hvis PDA-service ikke kan konstatere fejl eller mangler på den eller de indsendte varer pålægges et reparations gebyr på kr.: 350.00 kr. ekskl. moms pr. fejlmeldte enhed, hvorpå der ikke kan konstateres fejl. Dette gebyr omfatter også fejl som er bruger- og selvforskyldte fejl i garantiperioden. Kræver reparationen reservedele pga. uhensigtsmæssig brug, fremsendes der tilbud til kunden på reparationen. Ønskes varen ikke repareret faktureres omkostninger forbundet med fejlsøgning og returnering af varen.

Står der ikke RMA-nummer på pakken kan PDA-service nægte modtagelse af pakken. I tilfælde af at pakke ikke nægtes ved modtagelsen faktureres indsender et gebyr på kr.: 100.00 kr. ekskl. moms pr. fejlmeldte enhed, hvorpå der ikke er RMA-nummer.

Alle indsendte varer returneres hurtigst muligt (normalt indenfor 5-10 arbejdsdage plus transporttid). Det er altid muligt at få en status på reparationer ved at kontakte PDA-service på (+45) 70 20 82 88

PDA-service tilbyder ompakning af ibrugtaget varer:

PDA-service tilbyder at ompakke ibrugtagede varer så varen igen bliver salgsbar. Varer der er indsendt til ompakning sendes retur til den kunde som har indsendt varen. Husk at der ved ompakning pålægges et gebyr på 350,00 kr. ekskl. moms. for håndteringen af ompakningen. Kunden faktureres, efter konsultation mellem PDA-service og kunden, for varer der efter PDA-service’s bedømmelse ikke er i salgsbar stand. Prisen for de enkelte dele baseres på VICSAT’s prisliste på reparationstidspunktet.